Termine

  1. Waffensachkundelehrgang

    Freitag, 11.10.2019-19:00 - 21:00
  2. Waffensachkundelehrgang

    Samstag, 12.10.2019-09:00 - 17:00
  3. Waffensachkundelehrgang

    Sonntag, 13.10.2019-09:00 - 17:00